Tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Gemaakt voor natuurbeheerders tot onderzoekers, beleidsmedewerkers, studenten en liefhebbers.

6 keer per jaar bij jou in de brievenbus, alle oneven maanden een editie. Elk nummer bestaat uit 36 pagina's!

Elk jaar verschillende thema nummers om extra diep in een onderwerp te duiken. Over diersoorten, landbouw, voedselketens of exoten.

Over Stichting De Levende Natuur

Het tijdschrift wordt uitgebracht door stichting De Levende Natuur in samenwerking met uitgeverij Virtùmedia.

De stichting wordt gedragen door grote organisaties op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer, zoals Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De12Landschappen.

De leden van het bestuur zijn op persoonlijke titel gekozen. Om een zo breed mogelijk spectrum van artikelen over natuurbeheer, -herstel en -beleid en over soorten te kunnen publiceren is de redactie eveneens breed georiënteerd.

De samenstelling wordt onder meer bepaald door verscheidenheid in vakdiscipline.

Abonneer op De Levende Natuur

Neem nu een abonnement op De Levende Natuur en profiteer van een introductiekorting!

Maak een keuze uit:

Jaarabonnement met 35% introductiekorting! Eerste jaar (6 nummers) slechts € 25,-

of

Proefabonnement van 3 nummers voor slechts €10,-

of

Studentenabonnement met extra korting! 6 nummer per jaar voor slechts € 13,50

Benieuwd naar wat er in het komende nummer staat?